2017-2018 m.m. mokinių registracijos forma

Registration form for a school year 2017 - 2018
Dr. Vinco Kudirkos lituanistinė mokykla dirba pagal JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos parengtas mokymo gaires. Lituanistinėje mokykloje yra mokoma lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos, tautodailės, lietuviškų dainų ir šokių. Pamokos vyksta sekmadieniais nuo 9 val. ryto iki 1 val. po pietų Šv. Adalbert bažnyčios mokyklos patalpose, rugsėjo - gegužės mėnesiais. Maloniai kviečiame registruotis vaikučius (nuo 3 metų),  norinčius mokytis Dr. Vinco Kudirkos lituanistinėje mokykloje.

---------------------------------------

Dr. Vincas Kudirka Lithuanian School is a subsidiary of Lithuanian Education Council and is operating according its statutes and teaching guidelines. Lithuanian language, Lithuanian history and geography, ethnic arts, dance and singing are taught in the school. Lessons take place on Sundays, 9AM to 1PM, at the premises kindly provided by St. Adalbert Church. Classes start in September and end in May. We welcome students as young as 3 years.
Pradėti | Start
 
Kiekvienais metais mokyklai mokamas $30 registracijos mokestis (negrąžinamas) ir mokestis už mokslą (mokama rugsėjo mėn.):
- $400 metams pirmam vaikui;
- $350 už antrąjį vaiką;
- $300 už trečiąjį;
- $250 už ketvirtąjį.

Mokėti galima grynaisiais arba čekiu, adresuotu Dr. Vincas Kudirka Lithuanian School. Galima dalimis.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos pagalbos dėka, nėra mokesčio už vadovėlius.

Mes labai norime, kad visi vaikai turėtų galimybę lankyti lituanistinę mokyklą, tad jei mokestis už mokslą Jus stabdo nuo vaiko registracijos - parašykite mums adresu info@njlituanistine.org. Mokykla gali suteikti Jūsų vaikui stipendiją.

-------------------------------------------------------

Our annual tuition consists of $30 one-time non-refundable registration fee and $400 annual tuition payable in September. Every subsequent child entitles you to the discount:
- $350 for the second child,
- $300 for the third child and
- $250 for the fourth child.

Tuition is payable by check or cash, partial semi-annual payments are OK. Checks need to be addressed: Dr. Vincas Kudirka Lithuanian School.

If you experience hardship, please contact our school info@njlituanistine.org as scholarships are available.

Užpildytą registracijos formą ir apmokėjimą galite pristatyti mokyklos naujų mokslo metų atidarymo dieną, rugsėjo 10d.
-------------------------------------------------------
We ask that registration forms and payment are received by us on an opening day September 10th.
 
Pirmojo vaiko vardas, pavardė | First child name and last name *

 
Pirmojo vaiko gimimo data | Date of birth of the first child *

 
Antrojo vaiko vardas, pavardė | First and last name of second child

Pildo tik tie tėvai, kurie registruoja antrąjį vaiką | only if you registering more than one child
 
Antrojo vaiko gimimo data | Date of birth of second child

Pildo tik tie tėvai, kurie registruoja antrąjį vaiką | only if you are registering more than one child
 
Trečiojo vaiko vardas, pavardė | Date of birth of third child

Pildo tik tie tėvai, kurie registruoja trečiąjį vaiką | only if you are registering more than two children
 
Trečiojo vaiko gimimo data | Date of birth of third child

Pildo tik tie tėvai, kurie registruoja trečiajį vaiką | only if you are registering more than two children
 
Tėvelių (globėjų) vardas, pavardė | First and last name of parents (guardian) *

 
Adresas (pasirinktinai) | Address (optional)

 
Telefonas | Phone number *

Nurodykite telefono numerį, kuriuo esant reikalui būtų galima su Jumis susisiekti. Jei turite kelis, nurodykite visus | Please provide the phone number, which we can reach you in case of emergency. If you have more than one, please provide all of them
 
El. pašto adresas | E-mail address *

 
Visa informacija yra pateikta teisingai | I confirm the information I provided is correct *

Spausdami "Y" (I accept) Jūs patvirtinate, kad visa Jūsų pateikta informacija yra teisinga | By clicking "Y" (I accept), you confirm that information you provided is correct
     
 
Ačiū. Jūsų registracija priimta. Laukiame Jūsų mūsų mokykloje.
Apie mus taip pat galite rasti internetinėje svetainėje adresu:
www.njlituanistine.org.

Naujienas sekite mokyklos facebook puslapyje adresu:
https://www.facebook.com/lituanistinemokykla

---------------------------------------------------

Thank you, your registration has been received. We are looking forward to meeting you in our school.

Please find more about us at our website at www.njlituanistine.org.
Follow as at Facebook: https://www.facebook.com/lituanistinemokykla
Pirmąją mokslo metų dieną turėsite pasirašyti šiuos dokumentus:
- Vaiko sveikatos formą;
- Ribotos atsakomybės formą;

Susipažinti su šių formų turiniu bei rasti daugiau papildomos informacijos galite mokyklos internetiniame puslapyje adresu www.njlituanistine.org

----------------------------------------------------

Before you start a school, you'll have to sign following documents:
- Child health form
- Limited liability form

You can find more information on our website www.njlituanistine.org
Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform